Froment s.r.o.Froment s.r.o. - rostlinná výroba

Froment s.r.o. obhospodařuje zhruba 450 ha orné půdy. Námi obhospodařované pozemky jsou rozesety v okruhu zhruba třiceti kilometrů okolo Tachova. 

Pěstujeme především pšenici (krmnou, potravinářskou, ale dokážeme i osivářskou kvalitu) dále řepku ozimou a ječmen ozimý (krmný i sladovnický). Jako doplňkové plodiny se zaměřujeme na mák, žito a jetel inkarnát. Přesto, že jsme „konvenční“ zemědělci pracujeme na půdě co nejšetrněji. V zemědělské praxi využíváme moderní technologie precizního zemědělství na bázi GPS. Z toho plyne maximální šetrnost při používání hnojiv a postřiků a minimalizace přejezdů utužujících ornici. 

Na naše pole se snažíme používat v co největší míře statková hnojiva tedy především kravský hnůj. Společně s dodržováním protierozních opatření, pravidelným vápněním a zapravováním biosložky do půdy (využíváním meziplodin) vracíme půdě na níž pracujeme její původní charakter a kvalitu.


Froment s.r.o. - rostlinná výroba
Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

Na obsahu pracujeme

Rostlinná výroba
Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

Na obsahu pracujeme

Rostlinná výroba
Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

Na obsahu pracujeme

Rostlinná výroba
Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

Na obsahu pracujeme

Rostlinná výroba
Hospodaření v souladu s přírodou

Produkty

Na obsahu pracujeme

Kontakty

Chci více informací

Na obsahu pracujeme

Kontakty

Chci jezdit na koni

Na obsahu pracujeme

Kontakty